Từ vựng kỹ thuật dược Anh – Pháp – Việt = :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.103

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y Học, 2009,

Mô tả vật lý: 299tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


-

DÃY KỆ
19D
Thư viện AB
7E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 615.103
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 9
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn