English essentials : what every college student needs to know about grammar, punctuation, and usage
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9780073371603 (student's ed.)


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2009, 2nd ed., Instructor annotated ed.

Mô tả vật lý: viii, 360 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


English language -- Grammar ; Problems, exercises, etc. ; English language -- Punctuation ; Problems, exercises,etc. ; English language -- Usage ; Problems,exercises, etc.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH