Auditing and accounting cases : investigating issues of fraud and professional ethics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0078110815

Ký hiệu phân loại: 657.450973 Specific fields of accounting

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Irwin, 2011, 3rd ed.

Mô tả vật lý: xv, 272 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


United States. -- Sarbanes-Oxley Act of 2002.; Corporations -- Accounting ; Corrupt practices ; United States ; Case studies.; Corporations -- Moral and ethical aspects ; United States ; Case studies.; Corporations -- United States ; Auditing ; Case studies.; Professional ethics -- United States ; Case studies.

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH