Kiểm soát nội bộ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.458 Internal auditing

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Phương Đông, 2014, Xuất bản lần thứ hai

Mô tả vật lý: 274tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ-Chương 2: Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận-Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO-Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền-Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng-thu tiền-Chương 6: Kiểm soát chu trình tiền lương-Chương 7: Kiểm soát tiền-Chương 8: Kiểm soát tài sản cố định hữu hình

Kiểm soát nội bộ-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.458


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH