Hành vi tổ chức = : Organizational behavior
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội , 2014,

Mô tả vật lý: 405tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Chương I: Giới thiệu về hành vi tổ chức - Chương II: Những cơ sở của hành vi cá nhân- Chương III : Giá trị, thái độ và sự thỏa mãn đối với công việc-Chương IV: Động viên-Chương V: Những cơ sở của hành vi nhóm-Chương VI: Hành vi trong nhóm và xung đột-Chương VII: Thông tin-Chương VIII: Văn hóa tổ chức-Chương IX: Đổi mới và phát triển tổ chức

Hành vi tổ chức.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
9G
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH