Quản trị học trong toàn cầu hóa kinh tế
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đào Duy Hân, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658 General management

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2014,

Mô tả vật lý: 380tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25F
Thư viện AB
9E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH