Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm bằng Visual Basic.Net

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Phần 1: Tìm hiểu ngôn ngữChương I: Tìm hiểu ngôn ngữ visual basic.netChương II: Tìm hiểu ngôn ngữ SQL Server 2000Phần 2: Phân tích thiết kế và cài đặt chương trình I. Phân tích chương trình II. Thiêt kế chương trình III. Cài đặt chương trìnhPhần 3: Tổng kết I. Nhận xét chung II. Hướng phát triển chương trình III. Kết luận.

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn