Điện tử tương tự : Giáo trình thí nghiệm (dành cho sinh viên hệ Đại học)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 360 cm

Ngôn ngữ:


Điện tử tương tự -- Giáo trình-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH