The official Gold's Gym guide to getting started in body building elektronisk ressurs
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Ed Housewright, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071422846

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill , 2005,

Mô tả vật lý: xi, 163 s. : , ill

Ngôn ngữ:


Bodybuilding-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH