Introduction to the economics and mathematics of financial markets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jakša Cvitanić, Fernando Zapatero

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0262033208

ISBN-10: 0262532654

Ký hiệu phân loại: 332.632 Securities, real estate, commodities

Thông tin xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, 2004

Mô tả vật lý: xxi, 494 p. ; , 24

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 92667

Includes bibliographical references (p. [479]-485) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH