The English teacher's companion : a completely new guide to classroom, curriculum, and the profession

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jim Burke

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0325028400

ISBN-13: 978-0325028408

Ký hiệu phân loại: 428.0071 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Portsmouth, NH : Heinemann, 2013

Mô tả vật lý: xvi, 373 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 92706

Includes bibliographical references (pages 332-355) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH