The English teacher's companion : a completely new guide to classroom, curriculum, and the profession
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jim Burke, ,

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0325028400


Thông tin xuất bản: Portsmouth, NH :Heinemann, 2013, Fourth edition.

Mô tả vật lý: xvi, 373 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


English philology -- Handbooks, manuals, etc.; Study and teaching

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH