The practice of Chinese medicine = :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0443043051

Ký hiệu phân loại: 615.5

Thông tin xuất bản: Edinburgh ; New York :Churchill Livingstone, 1994,

Mô tả vật lý: xxvii, 924 p., 8 p. of col. plates : , ill. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Acupuncture Therapy-- Medicine, Chinese-- Medicine, Chinese Traditional-- Medicine, Herbal -- China

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn