More IQ testing : 250 new ways to release your IQ potential

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip J Carter, Kenneth A Russell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470847174

Ký hiệu phân loại: 153.93 Intelligence tests

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; New York : John Wiley & Sons, Ltd, 2002.

Mô tả vật lý: 170 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 92741

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH