Otorhinolaryngology : head and neck surgery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Jacob Ballenger, James B Snow

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0683003151

Ký hiệu phân loại: 617.5 Regional medicine Regional surgery

Thông tin xuất bản: Baltimore : Williams & Wilkins, 1996.

Mô tả vật lý: xiii, 1266 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92826

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH