Stronger legs & lower body

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tim Bishop

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736092951

ISBN-13: 978-0736092951

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2012

Mô tả vật lý: xi, 179 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92837

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH