Macs for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: David Pogue, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0764556568

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley Pub., 2004., 8th ed.

Mô tả vật lý: xiv, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Macintosh (Computer)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH