Chinese phrases for dummies(r)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wendy Abraham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764584774

ISBN-13: 978-0764584770

Ký hiệu phân loại: 495.183421 Chinese

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub. Inc., 2005

Mô tả vật lý: 205p.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 92885

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH