Organizational behavior 1, Essential theories of motivation and leadership
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: John B, Miner, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0765615231

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. :M.E. Sharpe, 2005,

Mô tả vật lý: xv, 416 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Employee motivation.-- Leadership.-- Organizational behavior.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH