Inescapable data : harnessing the power of convergence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Stakutis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0131852159

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : IBM Press, 2005

Mô tả vật lý: 278 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 9290

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH