Understanding medical surgical nursing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781780348452 (online)

Ký hiệu phân loại: 610.73

Thông tin xuất bản: Philadelphia, Pa. :F.A. Davis, c2011, 4th ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (86 entries) :, 923 images, digital files.

Ngôn ngữ:

Môn học:


This textbook teaches the "why" of medical-surgical nursing more effectively than any other resource in the field. It presents complex issues in a clear and easy-to-understand manner that encourages students to think critically while applying theory to clinical practice.

Nursing., Surgical nursing.,

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH