Autism spectrum disorders : identification, education, and treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dianne Berkell Zager

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 080584578X

ISBN-10: 0805845798

Ký hiệu phân loại: 371.94 Students with emotional disturbances

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 2005

Mô tả vật lý: xvi, 589 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 92919

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH