More time for you : a powerful system to organize your work and get things done

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alesia Latson, Rosemary Tator

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814416470

ISBN-13: 978-0814416471

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: New York : American Management Association, 2011.

Mô tả vật lý: xii, 226 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 92932

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH