Fast facts for the neonatal nurse : a nursing orientation and care guide in a nutshell
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0826168825

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Publishing Company, LLC, 2014,

Mô tả vật lý: p. ;

Ngôn ngữ:


Neonatal Nursing -- methods.; Infant, Newborn, Diseases -- nursing.; Perinatal Care -- methods.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH