Genes & signals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander Gann, Mark Ptashne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879696311

ISBN-10: 0879696338

Ký hiệu phân loại: 572.8 Biochemical genetics

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2002.

Mô tả vật lý: xvi, 192 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 92969

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH