Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Duyên Hồng, Khang Hải, Nguyễn Hoàng Thế

Ngôn ngữ: chi ; vie

Ký hiệu phân loại: 382.195 International commerce (Foreign trade)

Thông tin xuất bản: Đồng Nai : Đồng Nai, 1997

Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 18 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 93

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 382.195
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH