Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Đồng Nai :Đồng Nai, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 18 cm

Ngôn ngữ:


Thương mại -- Từ điển-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12C
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 382.195


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH