1001 ways to be romantic [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gregory J. P Godek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402210043

ISBN-10: 1402216467

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: Naperville, IL : Sourcebooks Casablanca, 2008

Mô tả vật lý: 450 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93008

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH