The new rules of lifting : six basic moves for maximum muscle [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1429513128

Ký hiệu phân loại: 613.713 Weight lifting

Thông tin xuất bản: New York :Avery , 2006,

Mô tả vật lý: xv, 304 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Bodybuilding.
  - Muscle strength.
  - Weight lifting.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH