Body trainer for men [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ray Klerck

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1450467353

Ký hiệu phân loại: 613.71081 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, Illinois : Human Kinetics, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource (296 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93033

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH