English grammar : a function-based introduction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Talmy Givón

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1556194579

ISBN-10: 1556194587

ISBN-10: 1556194595

ISBN-10: 1556194641

ISBN-10: 155619465X

ISBN-10: 1556194668

Ký hiệu phân loại: 428.2 Grammar-Prescriptive Approach--Standard English usage

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., 1993

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 23 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 93047

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH