Taunton's complete illustrated guide to working with wood

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andy Rae

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1561586838

Ký hiệu phân loại: 684 Furnishings and home workshops

Thông tin xuất bản: Newtown, CT : Taunton Press, 2005.

Mô tả vật lý: 279 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93055

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH