Fuel Field Manual
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Kim B, Peyton, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0071387862

Ký hiệu phân loại: 629.2538 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Nhiên liệu động cơ-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH