Master math : basic math and pre-algebra

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Debra Ross

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1564142140

Ký hiệu phân loại: 513.2 Arithmetic operations

Thông tin xuất bản: Franklin Lakes, NJ : Career Press, 1996.

Mô tả vật lý: 178 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 93060

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH