Life skills : how to do almost anything

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1572841494

ISBN-13: 978-1572841499

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: Chicago : Midway an Agate Imprint, 2013

Mô tả vật lý: 169 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93070

"A collection of articles from the Chicago Tribune's 'Life Skills' column"-- Provided by publisher
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH