The 100 greatest business ideas of all time elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ken Langdon

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Capstone , 2003

Mô tả vật lý: xviii, 174 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93119

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH