50 psychology classics : who we are, how we think, what we do : insight and inspiration from 50 key books
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1857883861

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: London ; Boston :Nicholas Brealey Pub., 2007,

Mô tả vật lý: viii, 301 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 93140
Psychological literature.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH