Pratique des normes IAS-IFRS : 40 cas d'application

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Obert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 2100485776

Ký hiệu phân loại: 657.0218 Accounting

Thông tin xuất bản: Paris : Ordre des experts-comptables : Dunod, 2005.

Mô tả vật lý: x, 246 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93167

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH