How to create a magical relationship [electronic resource] : the 3 simple ideas that will instantaneously transform your love life

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ariel Kane, Shya Kane

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071601112

ISBN-13: 978-0071601115

Ký hiệu phân loại: 646.7 Management of personal and family life

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93206

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH