Successful time management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Patrick Forsyth, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780749455507

Ký hiệu phân loại: 650.1 Personal success in business

Thông tin xuất bản: London ; Philadelphia :Kogan Page, 2010, Rev. 2nd ed.

Mô tả vật lý: xiii, 169 p. : , ill. ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:


Time management. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH