Handbook of Chemical Processing Equipment
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  0750671262

Ký hiệu phân loại: 660.283 Process equipment

Thông tin xuất bản: Boston :Butterworth Heinemann, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 535 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


Nhà máy hóa chất -- Dụng cụ và cung cấp-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH