Sleep medicine in neurology [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Douglas B Kirsch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1444335510

ISBN-13: 978-1299964464

ISBN-13: 978-1444335514

Ký hiệu phân loại: 616.8 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK : Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xi, 175 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93309

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH