Mechanics of biological systems and materials. Vol. 2 : proceedings of the 2011 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Proulx

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1461402182

ISBN-10: 1461402190

ISBN-13: 978-1461402183

ISBN-13: 978-1461402190

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2011

Mô tả vật lý: ix, 224 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93320

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH