Science and myth : what we are never told

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Wolfgang Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597310970

Ký hiệu phân loại: 201 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: San Rafael, CA : Sophia Perennis, 2010

Mô tả vật lý: p. cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 93337

Includes bibliographical references (p. ) index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH