Process Engineering Equipment Handbook - Part 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Claire Soares

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 007059614X

Ký hiệu phân loại: 660.283 Process equipment

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2002

Mô tả vật lý: 450 tr. ; , 30 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 9335

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH