Generalized low-voltage circuit techniques for very high-speed time-interleaved analog-to-digital converters

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rui Paulo Martins, Sai-Weng Sin, Seng-Pan U

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9048197090

ISBN-13: 978-9048197095

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Verlag, 2010

Mô tả vật lý: xvi, 134 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93431

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH