Microsoft SQL Server 2008 step by step

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mike Hotek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735626049

ISBN-13: 978-0735626041

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Microsoft, 2009

Mô tả vật lý: xxv, 505 p. : , ill. ; , 23 cm + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.).

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 93492

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH