Lập mô hình tài chính

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.015

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài chính, 2014,

Mô tả vật lý: 336tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Tài chính -- Mô hình toàn học

DÃY KỆ
08A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3A
*Ký hiệu xếp giá:  332.015
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn