Nghệ thuật lãnh đạo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4 Executive management

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hồng Đức, 2014,

Mô tả vật lý: 220tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
28E
Sai Gon Campus
9I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.409


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH