Reasons and persons

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derek Parfit

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0198246153

ISBN: 019824908X (pbk)

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986.

Mô tả vật lý: xv, 543 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 93640

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH