On what matters

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Derek Parfit

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0199265925

ISBN-10: 0199572801

ISBN-10: 019957281X

ISBN-13: 978-0199265923

ISBN-13: 978-0199572809

ISBN-13: 978-0199572816

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011.

Mô tả vật lý: 2 v. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 93642

1. Ethics
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH