Blood work : a tale of medicine and murder in the scientific revolution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Holly Tucker

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0393070557

ISBN-13: 978-0393070552

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: New York : W.W. Norton, 2011

Mô tả vật lý: xxix, 304 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93751

A sharp-eyed expose of the deadly politics, murderous plots, and cutthroat rivalries behind the first blood transfusions in seventeenth-century Europe.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH